Ymunwch, cewch wybodaeth a chewch eich dweud ar y drafodaeth drwy ddod yn aelod o Cynnal Cymru-Sustain Wales.

Aelodaeth

Gall unigolion, sefydliadau a chwmnïau sydd â diddordeb byw mewn datblygiad cynaliadwy ymaelodi. Ymunwch â Cynnal Cymru-Sustain Wales a byddwch yn ymuno â rhwydwaith o bobl yn hyrwyddo byw cynaliadwy a rhannu ymarfer orau yng Nghymru. Byddwch yn derbyn diweddariadau rheolaidd ar newyddion datblygiad cynaliadwy ac ymarfer orau. Byddwn yn eich hysbysu am ddigwyddiadau perthnasol a hyfforddiant trwy ein e-gylchgrawn misol, astudiaethau achos a thudalennau we a chewch flaenoriaeth wrth gofrestru am ein digwyddiadau. Mae’n ddi-dâl i ymuno!
Gwybodaeth y cyfrif
Caniateir bylchau; ni chaniateir atalnodi heblaw am gyfnodau, cyplysnodau a thanlinellu.
Cyfeiriad e-bost dilys. Caiff yr holl e-byst o'r system eu gyrru i'r cyfeiriad yma. Ni wneir y cyfeiriad e-bost yma'n gyhoeddus a'i defnyddir yn unig os ydych yn dymuno cyfrinair newydd neu eisiau derbyn newyddion penodol neu hysbysiadau drwy e-bost.
Gwybodaeth bersonol
Mae cynnwys y maes yma'n cael ei gadw'n breifat a ni fydd yn cael ei ddangos yn gyhoeddus.
Mae cynnwys y maes yma'n cael ei gadw'n breifat a ni fydd yn cael ei ddangos yn gyhoeddus.
Mae cynnwys y maes yma'n cael ei gadw'n breifat a ni fydd yn cael ei ddangos yn gyhoeddus.
Mae cynnwys y maes yma'n cael ei gadw'n breifat a ni fydd yn cael ei ddangos yn gyhoeddus.
Mae cynnwys y maes yma'n cael ei gadw'n breifat a ni fydd yn cael ei ddangos yn gyhoeddus.
Mae cynnwys y maes yma'n cael ei gadw'n breifat a ni fydd yn cael ei ddangos yn gyhoeddus.
Mae cynnwys y maes yma'n cael ei gadw'n breifat a ni fydd yn cael ei ddangos yn gyhoeddus.
Mae cynnwys y maes yma'n cael ei gadw'n breifat a ni fydd yn cael ei ddangos yn gyhoeddus.
Cytundeb Defnyddiwr
I weld ein cod ymddygiad, ewch i www.cynnalcymru.com/cymraeg/y-cod-ymddygiad
Cylchlythyrau
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.