Dim pleidlais eto

Lansiad Adroddiad Blynyddol Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, 2014

4 December 2014

Mae’r Comisiwn yn diweddu blwyddyn brysur drwy lansio ei Adroddiad Blynyddol sydd yn amlygu’r hyn y mae aelodau’r Comisiwn, a’r sectorau y maent yn eu cynrychioli, wedi’i wneud yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i weithredu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Mae'n crybwyll gweithgareddau sy'n rhan o'r saith maes sy'n cael blaenoriaeth gan y Comisiwn ar gyfer gweithredu, gan gynnwys cefnogi awdurdodau lleol a chynghorau bro a thref i fynd i’r afael a newid hinsawdd; cefnogi busnesau, sefydliadau’r sector gyhoeddus a’r trydydd sector sy'n edrych ar leihau ynni a charbon; hybu Twf Gwyrdd; lleihau allyriannau o’r sectorau defnydd tir a chludiant; y Sgwrs Genedlaethol ar “Y Gymru a Garem” a chefnogi gweithredu yn y Trydydd Sector gan gynnwys y Celfyddydau.Yr Adroddiad & Astudiaethau AchosGallwch lawrlwytho’r adroddiad isod, a hefyd darllen mwy am waith rhai o aelodau’r Comisiwn yn yr Astudiaethau Achos canlynol:Plaid CymruCyfoeth Naturiol CymruCyswllt Amgylchedd Cymru Y Trydydd SectorAdfywio CymruCyngor y CelfeddydauGallwch weld rhestr lawn o aelodau’r Comisiwn yma www.cynnalcymru.com/cymraeg/ccnh-aelodau

Tagiau

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.