Dim pleidlais eto

Cynnal Cymru a'r IWA yn trafod Yr Egni a Garem

13 November 2014

Ar ddydd Mercher 15 Hydref 2014, cynhaliodd Cynnal Cymru a Sefydliad Materion Cymreig (IWA) gynhadledd fawr yng Nghaerdydd i drafod dyfodol ynni yng Nghymru. Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, oedd prif wrandäwr y digwyddiad i glywed barn a safbwyntiau ynghylch ‘Y Gymru a Garem’. Yn anerchiad y bore, tynnodd Dr Richard Cowell (Prifysgol Caerdydd) sylw at rai o brif ffigyrau a thargedau maes ynni. Cychwynnwyd dadl fywiog gan y brif drafodaeth – 'Wales' energy future:fossil or no fossil ' - yn yr un modd â’r trafodaethau byrddau crwn trwy gydol y dydd. Mae lincs isod i erthuglau a podeliad o'r dydd. Hefyd mae modd lawrlwytho adroddiad o'r digwyddiad isod.

Mae Storify hefyd ar gael o'r digwyddiad

ERTHYGLAU O'R DYDD

How Long Can The Welsh Government Sit On The Fracking Fence

A Plea For Common Sense

Choosing Our Future

An Energy Future

Can Cymru Have It's Own Energiewende?

Wales - Energy Self-Sufficient Before 2050?

PODLEDIAD CLYWEDOL

‘Wales’ energy future: fossil or no fossil’ podcast

 

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.