Dim pleidlais eto

Cynnal Cymru gyda Sustain Wales

10:00am - 03:00pm
22 Ionawr 2015

Rydym ni wedi trefnu siaradwyr rhagorol ar gyfer ein digwyddiad Cynnal Cymru ar 22 Ionawr yn Neuadd y Ddinas fawreddog Caerdydd. Bydd y digwyddiad yn lansio Cronfa Cynnal Cymru a chyfres o Wobrau a amlygir gan ein brand a gwefan newydd sy’n cynrychioli’r maes allweddol sy’n sail i Cynnal Cymru a’n safbwynt o ran datblygu cynaliadwy:

  • Cymdeithas
  • Economi
  • Diwylliant
  • Oll o fewn fframwaith yr Amgylchedd

Mae’n bleser gennym gadarnhau siaradwyr o ddiwydiannau byd-eang sydd wedi diwygio eu taith datblygu cynaliadwy yn ogystal â chwmnïau lleol sydd ag arfer gorau i’w rannu ym meysydd diwylliant a chymdeithas:

Steve Kenzie, Cyfarwyddwr Compact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig yn y Deyrnas Unedig  
Joe Franses, Cyfarwyddwr Cyfrifoldeb Corfforaethol a Chynaliadwyedd, Coca Cola
Ian Isaac, Prif Swyddog Gweithredol, NSA Afan
Nick Capaldi, Cyngor Celfyddydau Cymru
Mark Wilson, Hyrwyddwr Cynaliadwyedd Rhyngwyneb

Cyflwynir y digwyddiad gan y digrifwr teledu a radio a’r awdur poblogaidd, Tony Hawks.

22 Ionawr 2015
Neuadd y Ddinas Caerdydd
10am – 3pm
Cynnal Cymru

Neilltuwch le yma

Mae Cronfa Cynnal Cymru yn gyfle unigryw i unrhyw unigolyn neu sefydliad fod yn rhan o’r ateb. Mae’r Gronfa wedi’i diogelu’n llawn gan statws elusennol Cynnal Cymru ac fe’i rheolir gan bwyllgor cynghori annibynnol. 

I ddechrau, byddwn yn canolbwyntio ar BEDWAR maes a adlewyrchir yn ein categorïau gwobrau hefyd:

Gwobr Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Busnes
Gwobr Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Addysg Bellach
Gwobr Datblygu Cynaliadwy ar gyfer Myfyrwyr
... ac mae’r pedwerydd yn cael ei dewis gan aelodau Cynnal Cymru ar hyn o bryd. 

Edrychwn ymlaen at rannu’r diwrnod gyda phawb sydd â diddordeb mewn cefnogi Cronfa Cynnal Cymru a’r Gwobrau, a chael gwybod mwy amdanynt.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â clare @ cynnalcymru.com

Lleoliad

City Hall, Cardiff

Manylion cyswllt

02920 192021
Tagiau

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.