Ynni Cymunedol Cymru

Sefydliad aelodaeth yw Ynni Cymunedol Cymru – sef cymdeithas ar gyfer y sector ynni adnewyddadwy cymunedol – a fydd yn dod â’r cymunedau sy’n gysylltiedig ag arbed ynni cynaliadwy a chynhyrchu ynni adnewyddadwy at ei gilydd a chynyddu nifer y cymunedau sy’n gwneud hynny.

Mynnwch wybod am y gr?p ynni newydd sy’n cael ei gadeirio gan y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, ac sy’n cael ei gefnogi gan Cynnal Cymru
Ymaelodwch ac ymunwch â rhwydwaith o unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn ynni cymunedol.
Yn yr adran hon, cewch grynhoad o’r newyddion, y digwyddiadau a’r cyhoeddiadau diweddaraf sy’n berthnasol i’r sector ynni cymunedol
Dyma ddolenni i’r dogfennau polisi perthnasol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru mewn cysylltiad â pholisïau ynni ac ynni adnewyddadwy yn benodol
Cyngor, arian a grantiau sydd ar gael ar gyfer prosiectau ynni cymunedol
Dolenni ac adnoddau defnyddiol

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.