Ysgolion ledled Cymru yn dathlu llwyddiannau Eco-Sgolion gyda Cadwch Gymru’n Dac
Bydd ysgolion o bob rhan o Gymru’n cael cyfle i fod yn rhan o ddathliad cenedlaethol fis Hydref oherwydd mae rhaglen addysg amgylcheddol yn dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed.
Heddiw coronwyd Pier Penarth fel Lle Arbennig swyddogol Cymru, mewn cystadleuaeth genedlaethol a welodd y cyhoedd yng Nghymru'n trafod ac yn cefnogi'r lleoedd sydd fwyaf ystyrlon iddyn nhw.
Commissioner For Sustainable Futures
Mae’r broses graffu ar gyfer y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn mynd rhagddi gyda thystiolaeth yn cael ei chyflwyno i Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Cynnal Cymru gyda Sustain Wales

22 Ionawr 2015
Rydym ni wedi trefnu siaradwyr rhagorol ar gyfer ein digwyddiad Cynnal Cymru ar 22 Ionawr yn Neuadd y Ddinas fawreddog Caerdydd.
Darllen Mwy

Cynnal Cymru, Fareshare Cymru a prosiect Neighbourhood Food Collection

7 January 2015
Yn ddiweddar, treuliodd Natalie Rees, Rheolwr Prosiect ar gyfer y Siarter Datblygu Cynaliadwy, y dydd yn Tesco Treganna yn casglu bwyd ar gyfer FareShare Cymru, un o lofnodwyr y Siarter Datblygu Cy
Darllen Mwy

Cynnal Cymru yn Helpu Siôn Corn

5 January 2015
Eleni, mae Cynnal Cymru wedi penderfynu disodli’r arfer Siôn Corn Cudd yn y swyddfa a chreu Apêl Siôn Corn Cudd 2014 yn ei le.
Darllen Mwy

Rhaglen Braenaru

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo cymunedau i weithredu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

Ynni Cymunedol Cymru

Yn dwyn ynghyd cymunedau sy'n gweithredu ar ynni adnewyddadwy ac effeithiolrwydd ynni

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw Cynaliadwy

Cynllun grant a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru sy’n ei gyflwyno.